top of page

13  

2007 Galeria Narod Sobie, Poznań, Polska

Lustro, Drewniana deska, 1 metr kwadratowy


Galeria Naród Sobie

Wystawa - "13 metrów kwadratowych" 
Krzysztof Balcerowiak, Eva Cygańska, Magdalena Firych, Rafał Górczyński, Paweł Kaszczyński, Paweł Kula, Monika Lisiecka, Dominika Perz, Władek Radziwiłłowicz, Dawid Szafrański, Wojtek Tężycki, Darek Zatoka, Paweł Zimmerman.

Świat przedstawia się nam nade wszystko jako zbiór narzędzi - rzeczy do czegoś. Postrzegamy spontanicznie rzeczy jako już wyposażone w sens praktyczny. I właśnie te własności pragmatyczne są głównymi determinantami poczynań człowieka, dziś już wyposażonego w niezliczoną ilość owych narzędzi, atrybutów, miar.
Jakże więc nie skojarzyć tytułu wystawy z wielkością powierzchni użytkowej jakiegoś miłego aneksiku w świeżo wynajętym pomieszczeniu biurowym, wielkością łazienki- pokażnej jak na mieszkanie studenckie...itp.(skojarzenie z całością mieszkania odpada- tu wolelibyśmy zdecydowanie czytać trzycyfrowy metraż : ).
Dla spokoju niepohamowanych pragmatyków i pragmatystów powiem wreszcie, że nie o metraż tutaj chodzi. Trzynastu bowiem artystów zaprosiła Eva Cygańska- kurator- do tej wystawy. Jest to specyficzny projekt wystawy zbiorowej, gdzie każdemu z jej uczestników został postawiony formalny warunek oparcia swej realizacji o wielkość powierzchni jednego metra kwadratowego. Należy to rozumieć jako rodzaj prowokacji twórczo-artystycznej, którą podejmuje 13 różnych osób. Uwikłani w dość zunifikowaną, wymierną rzeczywistość, której reprezentantem może być tytułowy m2, będziemy świadkami indywidualnych roztrzygnięć, może jako próby wydostania się z heideggerowego das man.
Bowiem ten coraz bardziej mierzalny świat wciąż nie daje nam jednak poczucia, że jesteśmy u siebie- chcemy tego, to prawda, ale to nasze pragnienie zazwyczaj przybiera postać, którą uznać należy za porażkę. W gąszczu jednostek miar i cyfrowych parametrów nietrudno bowiem o zatratę Autentyczności.
Zatem może jednak poezja- wizualna tym razem, w galerii Teatru Polskiego w Poznaniu. 


Paweł Kaszczyński

bottom of page