top of page

Forma Cykliczna  

2010 Galeria Bunkier Strzegomski Survival, Wrocław, Polska​

instalacja w przestrzeni, długość 12m


Instalacja "Forma cykliczna" wykorzystywała układ wnętrza składającego się z dwóch równoległych, łukowych korytarzy.

Decydując się na wybudowanie konstrukcji przewężającej jeden z inch, Górczyński zaingerował bezpośrednio w architektoniczną tkankę Schronu, używając jej jako rzeźbiarskiego budulca.

Mimo ingerencji na znaczną skalę, efekt okazał się zaskakująco dyskretny - a dla części osób wręcz niewidoczny. Niemal uniemożliwiający przejście  przez przewężenie fragmentu korytarza tylko w odczuciu najbardziej dociekliwych zwiedzających było zamierzonym zakłóceniem, zaplanowaną przeszkodą.

Nieznajomość oryginalnej topografii bunkra spowodowała, że większość widzów uznała to za charakterystyczne "ucho igielne" za celowe i zastane rozwiązanie. Znalezienie się w tak perfekcynie spreparowanej przestrzeni, która w swym krytycznym punkcie zmuszała widza do pokonywania jej bokiem,

w niewygodnej pozie, rodziło poczucie znalezienia się w pułapce i chęć powrotu.

Przed tymi, którzy mimo wszystko decydowali się na pokonanie klaustrofobicnego moment, otwierała się nowa, bezpieczniejsza przestrzeń.

Katalog Survival Przegląd Sztuki Wrocław 2011 ISBN: 978-83-60520-40-6 / 978-83-926272-9-6

bottom of page