top of page

Libra

2011Galeria U Jezuitow, Poznań, Polska

Piasek, video projekcja, średnica 200 cm 


Pracę cechuje skupienie, zjawiska prezentujące się w poszczególnych obszarach galerii nie istnieją niezależnie, ale pojawiają się współzależnie od siebie jako skutki pewnych przyczyn i warunków. Przejawiają się, ale nie istnieją niezależnie i samowystarczalnie. Nie istnieje również oddzielnie od zjawisk ich obserwator z swoją odrębną indywidualnością.


Okrąg zamyka przestrzeń chroniąc to, co w jego wnętrzu. Uświęca to, co w środku, jednocześnie ograniczając. Może być murem obronnym dla tego, co cenne i kruche, ale także dla tego, co nie powinno ujrzeć światła dziennego. Jest symbolem wieczności, przypomina  o tym, że energia życia płynie nieprzerwanie.

Okrąg porządkuje nasz wewnętrzny świat, pozwalając treściom z podświadomości przemieścić się w obszar świadomy. W ten sposób pomaga zrozumieć siebie i odnaleźć swoje miejsce w świecie zewnętrznym. Jest symbolem łączącym przeciwieństwa: widoczne i ukryte, proste i głębokie, puste i pełne. Możne przez niego wyrazić nieskończoność, pamiętając, że nie zawiera się sam w sobie, jednak zmierza do nieskończoności. Niewypełniony niczym okrąg jest dla mnie także gotowością do zmiany lub przeżywaniem duchowych doświadczeń, niemożliwych do wypowiedzenia słowami, poza zasadami logicznego, racjonalnego myślenia.


Nieprzypadkowo w pracy została użyta czerwień, która oznacza życiowy potencjał, przebudzenie ku odczuwaniu. Możemy to rozumieć dwojako: jako chęć zdobywania, odwagę, akceptację ciała, namiętność, energię życiową i mądrość, ale także jako głębokie, bolesne rany, cierpienie połączone z gniewem.
W tej pracy dążę do wyeliminowania "śladu autorskiego" tworząc prace  o anonimowej atmosferze.

Zależy mi na skojarzeniach dotyczących: spokoju, kontemplacji, medytacji, bezruchu, ciszy. Praca będzie posiadać w sobie rodzaj sterylności, gdzie każde zakłócenie może przeszkadzać.

bottom of page