top of page

2005 Galeria Akademia Sztuk Pięknych, Poznań, Polska

Sala 28 

Instalacja w przestrzeni 4/7 m

To pewna ucieczka w przestrzeń eksperymentalną, próba realizacji marzenia w rzeczywistości.
Jest to uświadomienie samemu sobie determinacji przestrzeni w jakiej się znajdujemy. Poprzez znalezienie elementów organizujących otoczenie możliwe jest nawiązanie dialogu pomiędzy realnością, a wizją przestrzenną co w efekcie prowadzi do stworzenia nowego wymiaru przestrzeni.
Istotna jest rola geometrii dzięki, której zaistniała możliwość przeciwstawienia się logice oraz stereotypowi myślenia.
Praca jest konkluzją przestrzennej wizji zamkniętej w sali 28.

 

 

bottom of page